رویدادها

سامانه ۱۳۷ رشت

نسخه جدید مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت رایان اندیشه نصر راه‌اندازی گردید....

سامانه ۱۳۷ کرمان

مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری کرمان در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت رایان اندیشه نصر راه اندازی گردید. این مرکز...

سامانه ۱۳۷ اصفهان

مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان، بعنوان یکی از کارآمدترین مراکز ۱۳۷ کشور در سال ۱۳۹۳ مجهز به...

استفاده از ماهر در تجهیزات بلیط الکترونیک اتوبوس و مترو شهر تهران

مسئولیت نگهداشت تجهیزات بلیط الکترونیک اتوبوس و مترو شهر تهران به تازگی بر عهده موسسه رایان شهر تهران...

توسعه سامانه اطلاعات بازار املاک ایران

در راستای شفاف سازی اطلاعات و جلوگیری از تضییع حق شهروندان و رشد کاذب قیمت املاک، وزارت راه و شهرسازی...

ارتقاء سامانه های ۱۳۷ شهرداری

در راستای ارتقاء سطح خدمات مرکز ارتباط مردمی شهرداری ها، نسخه جدید نرم افزار ۱۳۷ شهرداری رشت، اصفهان...

ایجاد پایگاه داده جغرافیایی شهر قم

شهرداری قم در راستای ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی وب GIS جهت افزایش کیفیت نگهداشت المان های شهری...