رایان اندیشه نصرArchives خرداد, ۱۳۹۶
۰۳ خرداد
استفاده از ماهر در بلیط الکترونیک شهرداری تهران

اطلاعات بیشتر


استفاده از ماهر در بلیط الکترونیک شهرداری تهران

استفاده از فرم ساز موبایل (ماهر) جهت ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی دستگاه های کارت خوان مترو و اتوبوس شهرداری تهران مسئولیت نگهداشت تجهیزات بلیط الکترونیک...