ویدیوهای آموزشی

معرفی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴

۱۹۴

در این فیلم معرفی اولیه سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ رایان اندیشه نصر ارائه می گردد.

معرفی کلی ماهر نرم افزار فرم ساز موبایل

ویدیوهای آموزشی

در این فیلم مرور کلی بر قابلیت های نرم افزار فرم ساز موبایل خواهیم داشت

مدیریت کاربران ماهر – فرم ساز موبایل

ویدیوهای آموزشی

در این فیلم قابلیت های بخش مدیریت کاربران سامانه ماهر جامعترین نرم افزار فرم ساز موبایل ارائه می...

نحوه استفاده از محتوای سامانه آموزش مجازی ال وی

ویدیوهای آموزشی

در این فیلم نحوه استفاده از محتوای آموزشی در سامانه ال وی به شما آموزش داده می شود http://ich.lweapp.ir

فرم ساز موبایل بخش اول

ویدیوهای آموزشی