راه اندازی سامانه آموزش مجازی

مدیر سایت 3rd سپتامبر 2018

شرکت رایان اندیشه نصر مجری مرکز آموزش مجازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیش ۱۲۰,۰۰۰ هزار دانشپذیر در سال می باشد.