سامانه جامع امداد و حوادث شرکت گاز (۱۹۴)


نرم افزار امداد و حوادث گاز ۱۹۴ متشکل از 12 زیر سیستم می باشد. زیر سیستم‌های این سامانه عبارتند از: مرکز تماس، امداد و حوادث گاز، مدیریت ناوگان و رهگیری خودروها، نسخه موبایل سازمانی امداد و حوادث، نسخه موبایل مشترکین گاز، صندوق صوتی، اعلام بدهی، پرداخت تلفنی قبوض، ثبت رقم کنتور.

ارتباط مردمی و مرکز تماس

Call centerVOIPWeb GISارتباط مردمیاعلام بدهیامداد و حوادثبانک اطلاعات مشترکینپرداخت تلفنی قبوضتلفن نرم افزاریثبت تلفنی کنتورسامانه ۱۹۴سامانه ارتباط مردمی 194سامانه امداد و حوادث گازصندوق صوتیگازیارمرکز تماسموبایل حوادث گازنرم افزار ۱۹۴نرم افزار امداد و حوادث گازنسخه موبایل ۱۹۴نسخه موبایل شهروندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *