سامانه جامع سرویس خودروهای اداری (پی‌سپار)

سامانه جامع سرویس خودروهای اداری (پی‌سپار)

در راستای افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات، کاهش هزینه ها، مدیریت یکپارچه سرویس دهی، سامانه جامع سرویس خودروهای اداری (پی‌سپار) تولید گردیده است. این سامانه که بر بستر GIS پیاده سازی شده است از دو نرم افزار وب و موبایل تشکیل شده است. نسخه وب سامانه خدمات اتوماسیون درخواست سرویس، اختصاص سرویس و ارائه گزارش ها را بر عهده دارد. نسخه موبایل سامانه بر روی موبایل راننده نصب می گردد و مدیریت گزارش سرویس به راننده، اعلام آمادگی برای سرویس دهی توسط راننده با مرکز، ثبت گزارش رسیدن به محل، آدرس یابی مسیر و نیز ثبت نظر سنجی کیفی ارائه خدمات راننده توسط مسافر را بر عهده دارد.

زیر سیستم های پی‌سپار

 • نسخه وب  پی‌سپار
 • نسخه موبایل راننده پی‌سپار
 • نسخه موبایل پرسنلی پی‌سپار

قابلیت های زیر سیستم وب

قابلیت های نسخه وب سامانه پی سپار

 • مدیریت بر تعمیر و نگهداری
  خودرودر سامانه امکان تعریف انواع سرویس های دوره ای که سررسید آنها براساس کیلومتراژ و یا زمان و یا ترکیبی از آنها می باشد وجود دارد. بدیهی است سامان هشدارهای لازم در خصوص اجرای این سرویس ها را در زمانمدیریت بر تعمیر و نگهداری خودرو
 • مدیریت کامل بر متحرکهای تحت نظارت کاربر
  در نرم افزار می توان دسترسی کاربر به اطلاعات متحرکها اعم از خودروها و یا افراد را تعیین نمود. در این بخش خودرو ها و افرادی که کاربر امکان مشاهده آنها را دارد، تعیین می گردد.مدیریت کامل بر متحرکهای تحت نظارت کاربر
 • ثبت مبدا و مقصد های سفر
  در جهت افزایش سرعت ثبت سفرهای اداری، در سامانه امکان ثبت مبدا و مقدهای سفر فراهم می باشد تا متقاضی به سرعت نسبت به ثبت درخواست خود بتوانند اقدام نماید.ثبت مبدا و مقصد های سفر
 • ثبت درخواست سفر (پرسنل شرکت)
  متقاضی سفر از طریق پرتال سازمان و یا صفحه مربوطه در پی‌سپار اقدام به ثبت درخواست خود می نماید. کد رهگیری درخواست برای متقاضی پیامک می گردد.ثبت درخواست سفر در سامانه پی سپار
 • پیشنهاد هوشمندانه راننده برای سفر
  سامانه به یکی از روش های نزدیکترین راننده به مبدا، راننده با تعداد سرویس کمتر و یا راننده با مبدا سفر متناظر با مقصد سفر(راننده دو سر سرویس ( خودرو برای سفر پیشنهاد می نماید که مدیر سفر می توانند یک یا چند خودرو را به سفر اختصاص دهد.پیشنهاد هوشمندانه راننده برای سفر در سامانه پی سپار
 • ارسال پیامک به متقاضی در خصوص تایید یا عدم تایید درخواست و نیز مشخصات راننده
  در جهت اطلاع متقاضی در خصوص روند رسیدگی به درخواست او، کلیه اقدامات از طریق پیامک به او گزارش داده می شود.ارسال پیامک به متقاضی در سامانه پی سپار

 

قابلیت های زیر سیستم موبایل راننده

 • اعلام مشخصات سفر برای راننده
  پس از انتساب راننده به سفر، سامانه اطلاعات را به نسخه راننده ارسال می نماید. راننده ضمن دریافت مشخصات سفر و نیز مشاهده موقعیت مبدا سفر و موقعیت فعلی خود بر روی نقشه، زمان تقریبی رسیدن به مبدا را اعلام می نماید.
  سامانه براساس موقعیت فعلی راننده، زمان تقریبی رسیدن او به مبدا را از طریق مسیریاب های اینترنتی مثل Google Map و یا Waze در پس زمینه محاسبه و اعلام می نماید. راننده این مقدار را می تواند مطابق نظر خود ویرایش و به متقاضی اعلام نماید.اعلام مشخصات سفر برای راننده
 • اعلام سوار شدن مسافر
  اعلام سوار شدن مسافر
 • ثبت زمان و موقعیت پایان سفر و دریافت امضاء مسافر و امتیاز او به کیفیت سفر
 • گزارش جزئیات سفرهای قبلی به رانندهگزارش جزئیات سفرهای قبلی به راننده
 • حضور و غیاب راننده
  حضور و غیاب راننده توسط خود او و از طریق نسخه راننده انجام می پذیرد. بنابراین به محض فشار دکمه آماده ارائه سرویس، سامانه ضمن ثبت زمان و موقعیت اعلام حضور، مختصات او را نیز در سرور ذخیره می کند. در ادامه، راننده خروح خود را از طریق دکمه پایان ارائه سرویس اعلام می کند که برای این وضعیت نیز زمان و موقعیت محل خروج در سیستم ثبت می گردد.حضور و غیاب راننده

 

گزارش وضعیت سرویس ها در سامانه پی سپار

 • گزارش وضعیت سرویس ها شامل
  • سرویس های در حال انتظار
  • سرویس های اختصاص یافته
  • سرویس های در حال انجام
  • سرویس های پایان یافته
 • گزارش های مدیریتیجزئیات ارائه سرویس به تفکیک راننده شامل :
  • تاریخ و ساعت شروع کار
  • ساعت پایان
  • کار تعداد کل سرویس انجام شده
  • کیلومتر طی شده
  • مدت توقف
  • مدت در حال حرکت
  • مدت تاخیر در ارائه سرویس
 • گزارش کیفیت ارائه سرویس به تفکیک راننده
  • تعداد سرویس
  • میزان رضایت از کیفیت رانندگی
  • میزان رضایت از وضعیت ظاهری داخل خودرو
  • میزان رضایت از نحوه برخورد راننده
 • گزارش کارکرد روزانه خودرو
  • ساعت ورود به محدوده
  • ساعت خروج از محدوده
  • جمع کل مدت زمان توقف خودرو
  • جمع کل مدت زمان حرکت خودرو
  • طول مسیر طی شده خودرو
  • تعداد سرویس ارائه شده

سایرقابلیت های سامانه پی سپار

 • امکان استفاده از GPS نسخه موبایل جهت رهگیری خودرو و عدم لزوم به نصب GPS بر روی خودرو
 • پیاده سازی بر بستر GIS شرکت
 • عدم ردیابی راننده در زمان غیر کاری

نتایج راه اندازی سرویس

 • جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان و شرکت
 • افزایش کیفیت ارائه خدمات
 • کاهش زمان انتظار جهت ارائه سرویس
 • استفاده بهینه از خودروها و اختصاص دو سر سرویس برای خودروها
 • کاهش هزینه ها خدمات حمل و نقل

گزارش ها در سامانه پی سپار

گزارش کارکرد متحرک ها در سامانه پی سپار

گزارش ها در سامانه پی سپار

گزارش خالص کارکرد متحرک ها در سامانه جامع سرویس خودروهای اداری

گزارش شرح محل های توقف در سامانه جامع سرویس خودروهای اداری

گزارش مسافت طی شده متحرک در سامانه هوشند اداری

گزارش مسافت طی شده در سامانه پی سپار

گزارش کارکرد ماهیانه در سامانه جامع سرویس خودروهای اداری

 

گزارش کارکرد ماهیانه

گزارش تجمیع در سامانه هوشمند حمل و نقل اداری

گزارش تجمیع در سامانه پی سپار

گزارش تعداد روز کارکرد در سامانه هوشمند حمل و نقل اداری پی سپار

 

گزارش تعداد روز کارکرد در سامانه پی سپار

سوابق مرتبط شرکت رایان اندیشه نصر

 1. سامانه جامع مدیریت ناوگان و عملکرد ماشین آلات سازمان پسماند شهرداری تهران (بیش از 3400 خودرو)
 2. سامانه جامع مدیریت ناوگان و عملکرد ماشین آلات شرکت شهربان شهرداری تهران (بیش از 400خودرو)
 3. سامانه مدیریت ناوگان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
 4. سامانه مدیریت ناوگان شهرداری منطقه 22 تهران
 5. سامانه مدیریت ناوگان شهرداری منطقه 18 تهران
 6. سامانه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان البرز
 7. سامانه مدیریت شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان
 8. سامانه مدیریت ناوگان بنیاد شهید و ایثارگران
 9. سامانه مدیریت ناوگان شرکت ملی گاز بوشهر
 10. سامانه مدیریت ناوگان شرکت ملی گاز خراسان جنوبی
 11. سامانه مدیریت ناوگان شرکت ملی گاز لرستان
 12. سامانه مدیریت ناوگان شرکت آب منطقه اصفهان
 13. سامانه مدیریت ناوگان شرکت آب منطقه قزوین
 14. سامانه مدیریت ناوگان خطوط لوله نفت خرم آباد
 15. سامانه مدیریت ناوگان خطوط لوله نفت خوزستان
 16. سامانه مدیریت ناوگان شرکت زمزم
 17. و بیش از ده های سازمان و شرکت دیگر...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *