سامانه جامع Web GIS

سامانه جامع Web GIS

17th مارس 2019 دسته بندی : وب GIS و موبایل GIS

یکی از مهترین داده های شرکت های گاز، نقشه های تاسیسات توزیع و انتقال این ماده حیاتی و خطر ناک می باشد. اما صرف تهیه نقشه ها جوابگوی نیازهای مهم بهره برداران در زمان توسعه و حوادث نخواهد بود. برای این منظور لازم است سامانه ای جهت مدیریت بر اطلاعات، آنالیز و تحلیل شبکه و توسعه پذیری و به روز رسانی اطلاعات تهیه گردد. برای این منظور سامانه اطلاعات جغرافیایی اندیشه بر بستر وب با تمامی قابلیت های مورد نیاز کاربران شرکت گاز در واحد های برنامه ریزی، توسعه و بهره برداری و حوادث تولید گردیده است.

بخش های سامانه

  1. مدیریت بر کاربران
  2. مدیریت لایه ها و نقشه های
  3. مدیریت بر شبکه گاز و تحلیل
  4. مدیریت بر حوادث
  5. مدیریت بر مشترکین

مدیریت بر کاربران

در بخش مدیریت کاربران امکان تعریف انواع نقشه های و تعیین سطح دسترسی نقش ها به تمامی قابلیت ها و لایه های سامانه امکان پذیر می باشد.

مدیریت کاربران در سیستم جامع web gis

مدیریت بر لایه ها و نقشه ها

سامانه ضمن کنترل سطح دسترسی کاربران به تک تک لایه ها، مدیریت جامعی بر نمایش لایه ها و سیمبولوژی آنها دارا می باشد.

مدیریت بر لایه ها و نقشه ها در سیستم جامع web gis

مدیریت توامان نقشه ها

در سامانه امکان استفاده از هر گونه نقشه پایه اعم از نقشه های اینترنتی و یا نقشه های با فرمت استاندارد OCG وجود دارد.

مدیریت بر توان نقشه ها در سیستم جامع web gis

اندازه گذاری پیشرفته

برای اندازگیری و یا اندازه گذاری، سامانه مجهز به قابلیت اسنبپ به عوارض جهت افزایش دقت اندازه گیری می باشد.

اندازه گیری پیشرفته در سیستم جامع web gis

دسترسی به اطلاعات توصیفی عوارض

در سامانه به راحتی می توان از طریق ترسیم یک محدوده و یا کلیک بر روی عارضه مشخصه های توصیفی عوارض یا عارضه را براساس شرایط مختلف استخراج نمود.

دسترسی به اطلاعات توصیفی عوارض

انتصاب هر گونه سند به رکوردهای اطلاعاتی المانها

این قابلیت در سامانه وجود دارد که هر گونه فایل اطلاعاتی شامل فیلم و تصویر و مستند به تک تک رکوردهای المانها منتسب نمایید.

انتصاب هر گونه سند به رکوردهای اطلاعاتی المانها

دسترسی به اطلاعات توصیفی لایه و اجرای انواع فیلتر بر روی اطلاعات

این قابلیت در سامانه وجود دارد که جدول اطلاعات توصیفی هر لایه را نمایش و بر روی این جدول هر گونه فیلتر بر روی مشخصه های تک تک ستون ها ایجاد و نتیجه را بر روی نقشه و یا نمودار نمایش داد.

دسترسی به اطلاعات توصیفی

پراکندگی مشترکین با بیش از 1.200.000 ریال بدهی و تعداد انشعاب بزرگتر از سه انشعاب.

دسترسی به اطلاعات توصیفی لایه

خوشه بندی با بیش از 1.200.000 ریال بدهی همراه با نمودار به تفکیک کاربری.

تحلیل شبکه – ایزولاسیون شبکه

در سامانه امکان تحلیل شبکه و اجرای تحلیل ایزالاسیون برای هر نوع شبکه(حلقوی و یا شعاعی) جهت قطع جریان وجود دارد. در این تصویر تحلیل قطع جریان برای یک مشترک به همراه مشخصات مشترکین ، خطوط و شیرهای تحت تاثیر نمایش داده شده است.

تحلیل شبکه – ایزولاسیون شبکه

تحلیل شبکه – کوتاهترین مسیر براساس شبکه

در سامانه امکان تحلیل شبکه و دریافت کوتاهترین مسیر براساس شبکه وجود دارد.

تحلیل شبکه – کوتاهترین مسیر براساس شبکه

مدیریت بر حوادث

سامانه از طریق Web service اطلاعات حوادث را از سامانه 194 دریافت و تحلیل های GIS را به اجرا در می آورد و نمودار های محتلف را براساس نوع حادثه و به تفکیک ماه و روز و سال به نمایش در می آورد.

مدیریت بر حوادث

ویرایش نقشه و اطلاعات توصیفی المان ها

در سامانه انواع قابلیت های ویرایش بر روی نقشه، بازیابی ویرایش های قبلی و نیز ویرایش اطلاعات وصیفی وجود دارد. این ویرایش ها از طریق ابزارهای پیشرفته ویرایش به قابلیت اسنپ به اجرا در می آید.

ویرایش نقشه و اطلاعات توصیفی المان ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *