کارمند خوب اینه

یکی از کارمندای خوبمونه که اگه باش روبرو بشین متوجه هستین. خلاقیت تیم فنی شرکت رایان اندیشه نصر …

شهریار آقاجانی

یکی از کارمندای خوبمونه که اگه باش روبرو بشین متوجه می شین. خلاقیت تیم فنی شرکت رایان اندیشه نصر …

بهزاد ازند

یه تازه وارد تو شرکت رایان اندیشه نصر هستم که دستی هم بر برنامه نویسی و طراحی سایت دارم.