راه اندازی سامانه آموزش مجازی

3rd سپتامبر 2018

شرکت رایان اندیشه نصر مجری مرکز آموزش مجازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیش 120,000 هزار دانشپذیر در سال می باشد.