استفاده از ماهر در تجهیزات بلیط الکترونیک اتوبوس و مترو شهر تهران

استفاده از ماهر در تجهیزات بلیط الکترونیک اتوبوس و مترو شهر تهران - رایان اندیشه نصر

مسئولیت نگهداشت تجهیزات بلیط الکترونیک اتوبوس و مترو شهر تهران به تازگی بر عهده موسسه رایان شهر تهران واگذار گردیده است. این تجهیزات که بیش از 12000 دستگاه می باشند در فاز نخست می بایست از پیمانکار قبلی تحویل گرفته می شد. در جهت اجرا این فاز از سرویس فرم ساز موبایل (ماهر) این شرکت جهت تعریف چک لیست شناسنامه تجهیزات و وضعیت فعلی آنها به همراه تصویر و موقعیت قرار گیری آنها استفاده شد. یکی از حالت های ویژه‌ای این پروژه، لزوم تهیه پرینت از شناسنامه جهت امضاء فیزیکی تحویل گیرنده و تحویل دهند می باشد که برای این منظور از دستگاه هایی که مجهز به چاپگر حرارتی می باشند، استفاده گردید. بدین ترتیب به محض تکمیل فرم و ثبت آن در سرور، پرینت از فرم در محل تهیه و طرفین آنرا امضاء می نمایند.

رویدادها

GISMobile GISWeb GISفرم سازفرم ساز موبایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *