اطلاعات جغرافیایی

یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم طراحی شده برای ذخیره، مدیریت، تجزیه و تحلیل، مدیریت و ارائه داده های فضایی یا جغرافیایی می باشد. برنامه های کاربردی GIS ابزارهایی هستند که به کاربران اجازه پرس و جوهای تعاملی (جستجوهای ایجاد شده توسط کاربر)، تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی، ویرایش داده ها در نقشه ها و ارائه نتایج تمام این عملیات ها را می دهند.

GIS کاربردهای زیادی در علوم مهندسی، برنامه ریزی، مدیریت، حمل و نقل، تدارکات، بیمه، مخابرات و کسب و کار ها را دارد. به همین دلیل برنامه های اطلاعات جغرافیایی می توانند پایه ای برای بسیاری از خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی باشند.

سامانه جامع Web GIS

یکی از مهترین داده های شرکت های گاز، نقشه های تاسیسات توزیع و انتقال این ماده حیاتی و خطر ناک می باشد. اما صرف تهیه نقشه ها جوابگوی نیازهای مهم ... ادامه مطلب