رویدادها

راه اندازی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ گاز استان یزد

نرم افزار امداد و حوادث گاز ۱۹۴ با زیر سیستم هایی که دارد، برای مدیریت هر چه بیشتر واحد امداد و حوادث...

راه اندازی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ گاز استان گلستان

نرم افزار امداد و حوادث گاز ۱۹۴ با زیر سیستم هایی که دارد، برای مدیریت هر چه بیشتر واحد امداد و حوادث...

راه اندازی نرم افزار تاکسی آژانس در همراه تاکسی

همراه تاکسی یکی از آژانس هایی است که در حال حاضر از نرم افزار آژانس شرکت رایان اندیشه نصر برای مدیریت...

راه اندازی نرم افزار تاکسی در تاکسی ونک

تاکسی ونک یکی از آژانس های بزرگ محدوه میدان ونک می باشد. تاکسی ونک با استفاده از نرم افزار مدیریت حمل...

راه اندازی نرم افزار آژانس تاکسی ۱۸۷۸ همدان

تاکسی بیسیم ۱۸۷۸ همدان با نصب و راه اندازی نرم افزار تاکسی بیسیم تمام سفرهای خود را با این سامانه...

راه اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند (پی سپار اداری) در شرکت نفت مناطق مرکزی

سامانه حمل و نقل هوشمند (پی سپار اداری) با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز جهان برای مدیریت بهتر...

راه اندازی نرم افزار سرویس مدرسه در مدارس البرز اصفهان

نرم افزار حمل و نقل هوشمند سرویس مدرسه، در مدارس البرز اصفهان نصب و راه اندازی شد. با این سامانه مدیریت...

راه اندازی نرم افزار سرویس مدرسه در شرکت خدمات پیروز ماندگار

شرکت خدمات پیروز ماندگار، قبل ار سال تحصیلی ۹۸ تمام سرویس های مدرسه خود را در نرم افزار سرویس مدرسه...