رویدادها

شروع پروژه راه اندازی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ شرکت گاز استان تهران

پروژه راه اندازی جامعترین و بزرگترین سامانه امداد و حوادث گاز کشوری، سامانه ۱۹۴ در استان تهران در...

راه اندازی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ شرکت گاز استان بوشهر

در بهمن ۱۳۹۶ جامعترین سامانه امداد و حوادث گاز، سامانه ۱۹۴ کشور استان بوشهر راه اندازی گردید. این...

راه اندازی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ شرکت گاز استان خراسان جنوبی

در مهر خرداد ۱۳۹۷ سامانه امداد و حوادث گاز استان خراسان جنوبی راه اندازی گردید. این سامانه شامل زیر...

راه اندازی سامانه امداد و حوادث ۱۹۴ شرکت گاز استان لرستان

در مهر ۱۳۹۷ سامانه امداد و حوادث گاز  استان لرستان راه اندازی گردید. این سامانه که آخرین نسخه نرم...

سامانه ۱۳۷ ورنامخواست

سامانه ۱۳۷ شهرداری ورنامخواست یکی از شهرهای استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت رایان اندیشه نصر راه‌اندازی...

سامانه ۱۳۷ فلاورجان

سامانه ۱۳۷ شهرداری فلاورجان یکی از شهرهای مهم استان اصفهان در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت رایان اندیشه نصر...

سامانه ۱۳۷ رشت

نسخه جدید مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت رایان اندیشه نصر راه‌اندازی گردید....

سامانه ۱۳۷ کرمان

مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری کرمان در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت رایان اندیشه نصر راه اندازی گردید. این مرکز...