مرکز تماس یک بخش متمرکز است که تماس تلفنی از مشتریان فعلی را اپراتورهای تماس منتقل می کند. مرکز های تماس می توانند تماس های ورودی و یا خروجی را مدیریت کنند.

مرکز تماس چکونه کار می کند؟

Call center با استفاده از تکنولوژی IVR تماس های ورودی را مدیریت می کند. IVR مخفف عبارت Interactive Voice Response است که به معنای “پاسخ صوتی تعاملی” می باشد و به تلفن‌گویایی گفته می‌شود که خدمات تلفنی به کاربران و مخاطبان خود ارائه می‌دهد. با گرفتن شماره تماس یک مجموعه، تعامل صوتی کاربر با سیستم تلفن گویا برقرار شده و در هر مرحله پس از تعاریف و توضیحاتی از کاربر درخواست می گردد کدی خاص را شماره‌گیری نماید تا تماس به شخص واجد شرایط پاسخ دهی منتقل شود. برای به حداکثر رساندن کارایی، تماس ها معمولا با یک شماره گیر خودکار انجام می شود و پس از اتصال به یک فرد به یک عامل موجود در سیستم IVR منتقل می شود.

چرا باید از مرکز تماس استفاده کرد؟

به دلیل این که شرکت شما ممکن است با طیف های متفاوتی از مشتریان تماس داشته باشد. با استفاده از مرکز تماس می توانید تمام قالب های مدیریتی سازمان خود را در قالب IVR ایجاد کرده و تلفن های ورودی خود را به اشخاص واجد شرایط  پاسخگویی در داخل سازمان متصل کنید.