ویدیوهای آموزشی

۱۵- صندوق صوتی هوشمند سامانه ۱۳۷

سامانه ۱۳۷ شرکت رایان اندیشه نصر مجهز به یک صندوق صوتی هوشمند جهت دریافت پیام های شهروند از طریق صندوق...

۱۴- پرس و جوی پیام های در نرم افزار ۱۳۷

در این فیلم قابلیت های نرم افزار ۱۳۷ شهرداری در بخش پرس و جوی پیام ها ارائه می شود.

۱۳- جستجوی پیام های ارسال شده در نرم افزار ۱۳۷

جهت بررسی فهرست پیام های ارسال شده در نرم افزار ۱۳۷ شرکت رایان اندیشه نصر به نحوی که آموزش داده می...

۱۲- نحوه ارجاع پیام در نرم افزار ۱۳۷

در این ویدیو از سری آموزش های سامانه ۱۳۷ نحوه ارجاع پیام در سامانه ارتباط مردمی شهرداری ۱۳۷ آموزش...

۱۱- مدیریت پیام ها در نرم افزار ۱۳۷

در این فرم روال رسیدگی به درخواست های شهروندان و پاسخ دهی به آنها در نرم افزار ارتباط مردمی شهرداری...

۹- تلفن نرم افزاری سامانه ۱۳۷

در این فیلم قابلیت های تلفن نرم افزاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ اندیشه توضیح داده می شود. این ابزار...

۸- تعیین دریافت کنندگان پیام در سامانه ۱۳۷

جهت مدیریت دریافت کنندگان پیام در نرم افزار ۱۳۷ می بایست از بخش تعیین دریافت کنندگان پیام استفاده...

۵- تعریف چارت سازمانی سامانه ۱۳۷

در این ویدیو از سری آموزش های سامانه ۱۳۷، نحوه تعریف چارت سازمانی نرم افزار ارتباط مردمی شهرداری...