پی سپار آژانس پی سپار آژانس پی سپار اداری پی سپار اداری پی سپار پخش پی سپار پخش و خدمات پی سپار پیک پی سپار پیک پی سپار مدرسه پی سپار اداری
سرکار خانم مهندس جاذبی
علی رغم وسعت سامانه 137 شهرداری کرمان و تعداد تماس بالا و سطح خدمات رسانی وسیع تحت پوشش این سامانه، در طی سه سال از زمان استقرار سامانه 137 اندیشه در شهرداری هیچ گونه وقفه ای در این سامانه ایجاد نگردید.
سرکار خانم مهندس عزیزی
سامانه ارتباط مردمی شهرداری بعنوان واسط مابین شهرداری و شهروند نقش بسیار مهمی ایفا می نماید. لذا جامعیت این سامانه و توسعه پذیری آن باعث می گردد که شهرداری بتواند بدون محدودیت به اهداف خود در این حوزه دست پیدا نماید. از اینرو شهرداری رشت نیز در راستای تحقق این خواسته اقدام به جایگزی سامانه 137 خود با سامانه 137 اندیشه نمود.
سرکار خانم مهندس بابایی
خلاقیت تیم فنی شرکت رایان اندیشه نصر در پروژه استقرار سامانه پویای ایجاد بانک اطلاعات المانهای شهری شهرداری قم باعث گردید که شهرداری بتواند بدون وابستگی هر گونه بانک اطلاعاتی مورد نیاز خود را از طریق موبایل ایجاد و تحلیل های مرتبط با آن را از طریق سامانه ماهر به اجرا در آورد.
60+مشتری
165+پروژه موفق
12+پروژه در حال اقدام
15+سال فعالیت در حوزه تولید نرم افزارهای سفارش مشتری

ارتباط با واحد مالی و اداریداخلی 1

ارتباط با واحد بازرگانی و فروش
داخلی 2

ارتباط با واحد پشتیبانی
داخلی 3

تخفیف50 %استفاده سرویس وبینار ایران

Customers
_

برخی از مشتریان ما