رویدادها

حضور شرکت رایان اندیشه نصر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

شرکت رایان اندیشه نصر همراه با نرم افزارهای حمل و نقل هوشمند خود همچون پی سپار اداری، پی سپار مدرسه،...

راه اندازی سامانه امداد و حوادث 194 گاز استان یزد

نرم افزار امداد و حوادث گاز 194 با زیر سیستم هایی که دارد، برای مدیریت هر چه بیشتر واحد امداد و حوادث...

راه اندازی سامانه امداد و حوادث 194 گاز استان گلستان

نرم افزار امداد و حوادث گاز 194 با زیر سیستم هایی که دارد، برای مدیریت هر چه بیشتر واحد امداد و حوادث...

راه اندازی نرم افزار تاکسی آژانس در همراه تاکسی

همراه تاکسی یکی از آژانس هایی است که در حال حاضر از نرم افزار آژانس شرکت رایان اندیشه نصر برای مدیریت...

راه اندازی نرم افزار تاکسی در تاکسی ونک

تاکسی ونک یکی از آژانس های بزرگ محدوه میدان ونک می باشد. تاکسی ونک با استفاده از نرم افزار مدیریت حمل...

راه اندازی نرم افزار آژانس تاکسی 1878 همدان

تاکسی بیسیم 1878 همدان با نصب و راه اندازی نرم افزار تاکسی بیسیم تمام سفرهای خود را با این سامانه انجام...

راه اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند (پی سپار اداری) در شرکت نفت مناطق مرکزی

سامانه حمل و نقل هوشمند (پی سپار اداری) با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز جهان برای مدیریت بهتر...

راه اندازی نرم افزار سرویس مدرسه در مدارس البرز اصفهان

نرم افزار حمل و نقل هوشمند سرویس مدرسه، در مدارس البرز اصفهان نصب و راه اندازی شد. با این سامانه مدیریت...