مشاوره و آموزش

سامانه جامع آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی)

سامانه جامع آموزش مجازی رایان اندیشه نصر در برگیرنده تمامی امکانات لازم برای پیاده‌سازی آموزش مجازی...

سامانه آموزش مجازی (ال وی)

موسسه نوینگران آرمان نصر، با هدف فراهم آوردن زمینه لازم جهت توسعه آموزش‌های همگانی و تخصصی، اقدام...

سامانه شبکه یکپارچه کارشناسی کشور (شیک)

شیک سامانه‌ای است برای مدیریت خدمات یکپارچه و متمرکز کارشناسی. این سامانه فرایند درخواست خدمات کارشناسان...