گیت وی

گیت وی FXS Vega 3050G

گیت وی FXS Vega 3050G  سنگوما Sangoma    با استفاده از گیت وی های آنالوگ سنگوما وگا Vega 3050G می‌توانيد تلفن های...

سنگوما Sangoma   گیت وی E1-PRI

سنگوما Sangoma    گیت وی های پرظرفیت E1-PRI شرکت سنگوما در کنار مدل های کم ظرفیت گیت وی های دیجیتال E1/PRI سری...

گیت وی FXS TA800 یستار Yeastar

گیت وی FXS TA800 یستار Yeastar   گیت وی TA800 با ظرفیت 8 پورت FXS، مناسب برای اتصال تلفن‌های آنالوگ یا دستگاه...