آموزش ویدیویی سامانه ۱۹۴

بخش 16: فرم ساز پویای نرم افزار امداد و حوادث گاز اندیشه

در این فیلم بخش فرم ساز پویای سامانه امداد و حوادث گاز شرکت رایان اندیشه نصر جهت ثبت گزارش ها و تغییر...

بخش 15: ثبت گزارش مشکلات و حوادث از نسخه موبایل سامانه 194

در این فیلم قابلیت های ثبت پیام حادثه و مشکلات و معضلات از طریق نسخه موبایل سامانه امداد و حوادث گاز...

بخش چهاردهم : مدیریت سایر پیام ها در نرم افزار 194

در این فیلم روند ثبت حادثه سایرپیام ها، ابلاغ و رسیدگی به آنها از طریق نسخه موبایل نرم افزار امداد...

بخش سیزدهم: روند رسیدگی به حوادث در سامانه امداد و حوادث گاز اندیشه

در این فیلم روند ثبت حادثه، ابلاغ حادثه و رسیدگی به حادثه از طریق نسخه موبایل نرم افزار امداد و حوادث...

بخش دوازدهم: بخش های نسخه موبایل سامانه امداد و حوادث گاز اندیشه

در این فیلم بخش های مختلف نسخه موبایل سازمانی نرم افزار امداد و حوادث گاز اندیشه شرکت رایان اندیشه...

بخش یازدهم: قابلیت های GIS و مدیریت ناوگان سامانه امداد و حوادث گاز

در این فیلم قابلیت های GIS و نیز مدیریت ناوگان خودروهای امداد و رهگیری پرسنل امداد از طریق نسخه موبایل...

بخش دهم: گزارش های سامانه امداد و حوادث گاز

در این فیلم از سری آموزش های ویدیویی سامانه امداد و حوادث گاز 194 بعضی از گزارش های نرم افزار 194 اندیشه...

بخش نهم: جستجو و پرس و جوی حوادث گاز

در این فیلم از سری آموزش ویدیویی سامانه 194 انواع جستجو و پرس و جوی های نرم افزار امداد و حوادث گاز اندیشه...