ویدیوهای آموزشی

15- صندوق صوتی هوشمند سامانه 137

سامانه 137 شرکت رایان اندیشه نصر مجهز به یک صندوق صوتی هوشمند جهت دریافت پیام های شهروند از طریق صندوق...

14- پرس و جوی پیام های در نرم افزار 137

در این فیلم قابلیت های نرم افزار 137 شهرداری در بخش پرس و جوی پیام ها ارائه می شود.

13- جستجوی پیام های ارسال شده در نرم افزار 137

جهت بررسی فهرست پیام های ارسال شده در نرم افزار 137 شرکت رایان اندیشه نصر به نحوی که آموزش داده می شود...

12- نحوه ارجاع پیام در نرم افزار 137

در این ویدیو از سری آموزش های سامانه 137 نحوه ارجاع پیام در سامانه ارتباط مردمی شهرداری 137 آموزش داده...

11- مدیریت پیام ها در نرم افزار 137

در این فرم روال رسیدگی به درخواست های شهروندان و پاسخ دهی به آنها در نرم افزار ارتباط مردمی شهرداری...

9- تلفن نرم افزاری سامانه 137

در این فیلم قابلیت های تلفن نرم افزاری سامانه مدیریت شهری 137 اندیشه توضیح داده می شود. این ابزار تمامی...

8- تعیین دریافت کنندگان پیام در سامانه 137

جهت مدیریت دریافت کنندگان پیام در نرم افزار 137 می بایست از بخش تعیین دریافت کنندگان پیام استفاده کرد...

5- تعریف چارت سازمانی سامانه 137

در این ویدیو از سری آموزش های سامانه 137، نحوه تعریف چارت سازمانی نرم افزار ارتباط مردمی شهرداری 137...