مرداد 27, 1397

سامانه نگهداشت شهر

نرم افزار منش جامعترین سامانه موبایل GIS و وب GIS در خصوص مدیریت اجرایی نگهداشت شهر می باشد که برای اولین بار در کشور در شهرداری ... ادامه مطلب