شهریور 7, 1397

شبکه یکپارچه کارشناسان - شیک

شبکه یکپارچه خدمات مشاور (شیک)

سامانه شبکه یکپارچه کارشناسی کشور (شیک) سامانه‌ای است برای مدیریت خدمات یکپارچه و متمرکز کارشناسی. این سامانه فرایند درخواست خدمات کارشناسان رسمی دادگستری را مکانیزه می نماید و قابلیت های ... ادامه مطلب
سامانه خدمات شهروندی بومیار - رایان اندیشه نصر

خدمات شهروندی (بوم‌یار)

وجود یک کانال ارتباطی فی مابین شهروند‌ان و دستگاه‌های امداد و خدمات‌رسان، تنها راهکار افزایش سرعت، کاهش خطا و کاهش هزینه های اتفاقات و وقایع می باشد. اما تحقق این ... ادامه مطلب