تلفن IP آکووکس Akuvo کارشناسی مدل SP-R52

تلفن IP آکووکس Akuvo کارشناسی مدل SP-R52 تلفن تحت شبکه ساده Akuvox SP-R52 و مدل PoE دار آن Akuvox SP-R52P با طراحی مدرن،...