ثبت تلفنی اطلاعات

سامانه های ثبت تلفنی یکی از سامانه های کاربردی دریافت اطلاعات از مشتریان هستند. یکی از کاربردهای مهم این سامانه ها ثبت شماره کنتور آب، برق و گاز به وسیله تلفن می باشد.

از سامانه های ثبت تلفنی اطلاعات می توان برای نظر سنجی ها، دریافت اطلاعات از مشتریان و یا حتی برای ثبت کد قرعه کشی جشنواره های فروش استفاده نمود.