رایان اندیشه

گیت وی های پرظرفیت E1-PRI- رایان اندیشه نصر

گیت وی FXS Vega 3050G

گیت وی FXS Vega 3050G  سنگوما Sangoma    با استفاده از گیت وی های آنالوگ سنگوما وگا Vega 3050G می‌توانيد تلفن های آنالوگ و یا سانترال و یا PBX های ... ادامه مطلب