ردیابی خودروهای شرکت های پخش، ادارات و سازمان های بزرگ برای مدیران آن سازمان بسیار پر اهمیت است چرا که با این کار می توان به بهره وری کمک شایانی نمود.

شرکت رایان اندیشه نصر یکی از بزرگترین شرکت های حوزه IT در سطح کشور است که هم به صورت سخت افزاری (gps) و هم به صورت نرم افزاری (سامانه ردیاب و پی سپار و …)، به تولید و توسعه سامانه های مدیریت حمل و نقل پرداخته است.

روند کار سامانه های ردیاب خودرو

برای ردیابی یک خودرو می توان از دو روش عمل نمود: اول این که اطلاعات را از دستگاه gps که در خودرو نصب شده دریافت کرد و یا این که اطلاعات را از گوشی راننده دریافت نمود. سامانه های ردیابی خودرو اطلاعات گرفته شده از دستگاه gps را در پایگاه داده ذخیره می کنند. سپس اطلاعات بدست آمده از خودروها را طبقه بندی کرده و به صورت گزارش در اختیار مدیران سامانه قرار می دهند.