رهگیری خودرو

برای رهگیری یک خودرو و گرفتن گزارش حرکت آن از طریق سامانه ردیاب خودرو باید یک دستگاه جی پی اس در خودرو نصب کرد.

بعد از تنظیم gps و ثبت اطلاعات آن در سامانه های رهگیری خودرو شرکت رایان اندیشه نصر می توان به راحتی خودروها را رهگیری نمود و از محل دقیق آن مطلع شد.

از طریق سامانه رهگیری خودرو می توان گزارش کاملی از سرعت خودرو، محل توقف ها و ساعت آن و مسیر حرکت و ده ها گزارش دیگر را دریافت نمود.