مدیریت ناوگان

سامانه مدیریت ناوگان (سمن)

نسخه اول سامانه مدیریت ناوگان اندیشه در سال 1384 برای استفاده در ماشین های آتش نشانی تولید شد در آن زمان از بستر رادیویی برای انتقال اطلاعات موقعیت ماشین ها ... ادامه مطلب