کارشناس دادگستری

سامانه شبکه یکپارچه کارشناسی کشور (شیک)

شیک سامانه‌ای است برای مدیریت خدمات یکپارچه و متمرکز کارشناسی. این سامانه فرایند درخواست خدمات کارشناسان رسمی دادگستری را مکانیزه می نماید و قابلیت های محاسبه دستمزد خدمات کارشناسی – ... ادامه مطلب