سامانه مکانیزاسیون ایاب و ذهاب

سامانه مکانیزاسیون ایاب و ذهاب - رایان اندیشه نصر

پی سپار ایاب و ذهاب

استفاده از تکنولوژی در راستای ارائه خدمات سفرهای ویژه و دقیق

در جهت ارائه خدمات ویژه برای پرسنل خود در خصوص اجرای سفرهای ایاب و ذهاب و نیز ثبت فعل و انفعالات رخ داده در حین سفر و چابک سازی فرایند سفر، پی سپار ایاب و ذهاب تولید شده است. با استفاده از پی سپار ایاب و ذهاب  ضمن حذف الزام نصب GPS و عدم کنترل راننده در سایر زمان‌ها، بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات رخ داده شامل زمان ها و موقعیت ها و مسیر ها ایجاد می گردد.

نتایج استفاده از سرویس پی سپار برای پرسنل

 1. عدم لزوم به نصب نرم افزار توسط پرسنل
 2. امکان ارتباط دو طرفه مستقیم پرسنل با سرویس
 3. اطلاع از رسیدن راننده به منزل و عدم لزوم به حضور پیش از موعد به درب منزل
 4. اطلاع از زمان دقیق رسیدن سرویس به منزل قبل از حرکت راننده به سمت منزل
 5. ا مکان تغییر آدرس منزل هر موقعه از شبانه روز بدون نیاز به تماس با راننده یا شرکت

 

نتایج استفاده از سرویس پی سپار برای سازمان ها و شرکت ها

 1. حذف تماس های پرسنل در خصوص تغییر آدرس و یا اعلام غیبت
 2. دراختیار داشتن ابزاری جامع در خصوص بررسی عملکرد راننده شامل :
  1. ساعت و موقعیت شروع به کار
  2. ساعت و موقعیت رسیدن به منزل پرسنل
  3. مدت انتظار برای سوار کردن پرسنل
  4. مسیر های طی شده
  5. سرعت خودرو
  6. مکان و زمان دقیق رسیدن به مدرسه
 3. عدم نیاز به نصب GPS و کاهش هزینه های شرکت
 4. امکان ارتباط دو طرفه مستقیم پرسنل با سرویس

 

نتایج استفاده از سرویس پی سپار برای سرویس

 1. عدم نیاز به نصب GPS و کاهش هزینه ها
 2. عدم ردیابی راننده در ساعت غیر کاری به دلیل عدم نصب GPS
 3. حذف تماس تلفنی مابین راننده و پرسنل برای سوار کردن پرسنل
 4. الویت بندی هوشمندانه حرکت به سمت منزل پرسنل براساس وضعیت جاری ترافیک
 5. ارائه مسیر بهینه به راننده جهت رسیدن به منزل پرسنل و کاهش سوخت و اسهلاک خودرو
 6. حذف دغدغه رانندگان در خصوص اثبات ادعای خود مبنی بر حضور به موقعه و انتظار کافی برای سوار کردن پرسنل

 

پروژه های جاری

ایاب و ذهابپی سپاررایان اندیشه نصرسامانه مکانیزاسیون ایاب و ذهابشرکت رایان اندیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *