نرم افزار مدیریت پسماند شهرداری تهران - رایان اندیشه نصر

توسعه نرم افزار مدیریت بر عملکرد و ردیاب خودروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

سامانه مدیریت ناوگان و عملکرد ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیش از 3400 خودرو راه اندازی گردید. طراحی، پیاده سازی و استقرار این سامانه از سال 92 ... ادامه مطلب

      برای مشاوره تماس بگیرید!