انتقادات

دریافت انتقادات و پیشنهادات از مشتریان یکی از راه حل های بهبود فروش و بازاریابی محصول به شمار می رود. زیر سیستم انتقادات و پیشنهادات شرکت رایان اندیشه نصر به صورت یک ماژول در سامانه های ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر نصب می شود.

برای مراکزی که تعداد پیشنهادات و یا شکایات در آنها زیاد باشد، مدیریت این پیامها به صورت دستی امکان پذیر نیست. این سامانه متشکل از دو نرم‌ افزار می باشد که نرم افزار ثبت شکایات و انتقادات و پیشنهادات، به صورت مکانیزه پیام شهروند را دریافت و به نسخه مدیریت بر پیام ها ارسال می کند.

      برای مشاوره تماس بگیرید!