سامانه امداد و حوادث آب و فاضلاب 122

سامانه اعلام بدهی

سامانه تلفنی اعلام بدهی، ابزاری است ساده و کارآمد جهت اعلام تلفنی آخرین بدهی مشترک یا شهروند از طریق تماس تلفنی و در طی تمامی ساعات شبانه روز ... ادامه مطلب

      برای مشاوره تماس بگیرید!