پرداخت

سامانه های پرداخت الکترونیکی یکی از نیازمندی های هر سازمانی است که محصولاتی را به مشترریان خود ارائه می دهد.

يک سامانه پرداخت الکترونیک متشکل از سيستم ها و روش هايی می باشد که موجب امکان انجام عمليات بانکی در سراسر کشور می شود و انجام معاملات تجاری و بانکی را برای مشتريان موسسات تسهيل می نماید.