اعلام بدهی تلفنی یکی از ابزارهایی است که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه موسسات مالی بزرگ و مشتریان آنها می شود.

یکی از قابلیت های مهم سامانه های امداد و حوادث و ارتباط مشتریان شرکت رایان اندیشه نصر امکان اعلام بدهی مشترک از طریق تماس تلفنی و انتقال او به بخش پرداخت می باشد. ماژول تلفنی اعلام بدهی به نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر متصل می شود.

مشترکین نرم افزرهای ارتباط مردمی همچون سامانه 137، 194 و 122 می توانند از طریق سامانه اعلام بدهی تلفنی از میزان بدهی خود به این سازمان ها مطلع شوند

یکی از مزایای مهم سامانه اعلام بدهی تلفنی برای سازمان های بزرگ ارتباط مردمی کاهش مراجعات حضوری مشترکین به این سازمان ها می باشد. استفاده از این ماژول می تواند منجر به کاهش زمان و هزینه های این سازمان ها می شود.

سامانه اعلام بدهی

سامانه تلفنی اعلام بدهی، ابزاری است ساده و کارآمد جهت اعلام تلفنی آخرین بدهی مشترک یا شهروند از طریق تماس ... ادامه مطلب