بانک اطلاعات مشترکین

بانک اطلاعات مشترکین یکی از ماژول های مهم و کاربردی نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر می باشد.

نرم افزار امداد و حوادث گاز ۱۹۴ متشکل از 12 زیر سیستم می باشد. زیر سیستم‌های این سامانه عبارتند از:...

شرکت رایان اندیشه نصر در رویکردی نوین با بکار بستن دانش فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و با بهره‌گیری...