بانک اطلاعات مشترکین یکی از ماژول های مهم و کاربردی نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر می باشد.