ثبت تلفنی کنتور

زیر سامانه ثبت تلفنی کنتور یکی ماژول های مهم و کاربردی است که در نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر به چشم می خورد.

ثبت تلفنی کنتور در 24 ساعت روز می تواند از طریق این سامانه صورت بگیرد. در حالی که به صورت دستی در هر ساعتی از شبانه روز امکان پذیر نیست.

نرم افزار امداد و حوادث گاز ۱۹۴ متشکل از 12 زیر سیستم می باشد. زیر سیستم‌های این سامانه عبارتند از:...

شرکت رایان اندیشه نصر در رویکردی نوین با بکار بستن دانش فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و با بهره‌گیری...

نرم افزار تلفنی ثبت رقم کنتور، ابزاری است ساده و کارآمد جهت ثبت رقم کنتور مشترکین در طی تمامی ساعات...