یکی از نرم افزارهای مهم و کاربردی که سازمان های بزرگ مالی همچون بانک ها به آن نیاز دارندد، سامانه اعلام بدهی شرکت رایان اندیشه نصر می باشد.

یکی از مشکلات اصلی موسسات مالی اعتباری و بانکها در بخش وصول مطالبات، پیگیری و تماس با مشتریان بدهکار و یا یادآوری تاریخ اقساط مشتریان می باشد. با توجه به حجم بالای تماسها عملیات فوق بسیار زمانبر و مستلزم هزینه می باشد. سامانه اعلام بدهی شرکت رایان اندیشه نصر یکی از نرم افزارهای کاربردی می باشد که تا به حال در این حوزه توسعه طراحی شده است.