پرداخت تلفنی قبوض

پرداخت تلفنی قبوض یکی از راه حل های سازمان بزرگ برای کاهش مراجعات مشتریان می باشد. با انتخاب چند دکمه تلفن می توان قبض های یک اداره را پرداخت نمود.

کاهش مراجعات مشترکین، کاهش زمان پرداخت قبض، افزایش کارایی کارمندان سازمان به دلیل حذف زمان پرداخت دستی قبوض، کاهش مصرف ملزومات اداری و کاهش هزینه ها از مزایای این ماژول در نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر به شمار می رود.

نرم افزار امداد و حوادث گاز ۱۹۴ متشکل از 12 زیر سیستم می باشد. زیر سیستم‌های این سامانه عبارتند از:...

سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷) جامعترین نرم افزار ارتباط مردمی کشور می باشد. نرم افزار ۱۳۷ مشتمل...

سامانه تلفنی اعلام بدهی، ابزاری است ساده و کارآمد جهت اعلام تلفنی آخرین بدهی مشترک یا شهروند از طریق...

نرم افزار تلفنی پرداخت قبض ، ابزاری است ساده و کارآمد جهت پرداخت قبوض از طریق تماس تلفنی در طی تمامی...

شرکت رایان اندیشه نصر در رویکردی نوین با بکار بستن دانش فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و با بهره‌گیری...

نرم افزار تلفنی ثبت رقم کنتور، ابزاری است ساده و کارآمد جهت ثبت رقم کنتور مشترکین در طی تمامی ساعات...