پرداخت تلفنی قبوض

پرداخت تلفنی قبوض یکی از راه حل های سازمان بزرگ برای کاهش مراجعات مشتریان می باشد. با انتخاب چند دکمه تلفن می توان قبض های یک اداره را پرداخت نمود.

کاهش مراجعات مشترکین، کاهش زمان پرداخت قبض، افزایش کارایی کارمندان سازمان به دلیل حذف زمان پرداخت دستی قبوض، کاهش مصرف ملزومات اداری و کاهش هزینه ها از مزایای این ماژول در نرم افزارهای ارتباط مردمی شرکت رایان اندیشه نصر به شمار می رود.

اعلام بدهی تلفنی

معرفی نرم افزار تلفنی اعلام بدهی مشخصات فنی : نوع نرم افزار : سرویس تلفنی زبان برنامه نویسی :Microsoft C# .Net 2015 پایگاه داده : Microsoft SQL Server 2016 معماری ... ادامه مطلب

پرداخت تلفنی قبوض

معرفی نرم افزار پرداخت تلفنی قبض مشخصات فنی : نوع نرم افزار : سرویس تلفنی زبان برنامه نویسی :Microsoft C# .Net 2015 پایگاه داده : Microsoft SQL Server 2016 معماری ... ادامه مطلب

صندوق صوتی هوشمند

معرفی نرم افزار صندوق صوتی هوشمند اندیشه مشخصات فنی : نوع نرم افزار : سرویس تلفنی زبان برنامه نویسی :Microsoft C# .Net 2015 پایگاه داده : Microsoft SQL Server 2016 ... ادامه مطلب